Een tekening laat zien wat een persoon onbewust bezighoudt. Heb je een vraag over een tekening van een kind of jezelf? Of vertelt je kind weinig, maar wil je wel weten wat erin hem omgaat? Laat zijn of jouw tekening lezen. Dit kan al vanaf het moment dat ze een potlood kunnen vasthouden.

Woorden geven aan je gevoelens is voor een kind moeilijk en soms ook voor volwassenen. In een tekening kan iemand via vorm, kleur en beweging zijn emoties kwijt. Dit gebeurt zonder erbij na te denken. Juist daarom is een tekening een perfect hulpmiddel om achter iemands diepere lagen te komen. Met een kind bespreek je deze analyse niet. We willen dat een kind vrij kan blijven tekenen De uitleg van een tekening is voor de ouders of leerkracht waardevolle informatie.

Een tekening vertelt wat je niet kunt zeggen.

Een tekeninglezing vraagt heel veel tijd om wel 50 aspecten van een tekening te kunnen beoordelen en daar info uit te halen. De waarde is onbetaalbaar, omdat het je een inkijkje geeft in het gevoelsleven van de tekenaar. Het klopt altijd! Door deze inzichten kun jij als ouder je kind weer beter helpen. Of als het je eigen tekening is, geeft het jou inzicht welke kant je nu op kan gaan in jouw persoonlijke groei. Je krijgt een verslag op papier zodat je het er steeds nog bij kunt pakken. Het vormt de basis voor als je vastloopt en niet weet wat er speelt. Een unieke tool.
Je betaalt hiervoor € 38 bij een beknopte lezing en € 58 bij een volledige kindertekeninglezing.

Twijfel niet langer of je kind last heeft van een bepaald trauma. gebeurtenis of wat bepaalde dingen betekenen die steeds op de tekening terug komen. Ook als je kind niet weet hoe het zich voelt, maar jij ervaart aan alles dat er iets is of speelt, laat een tekening lezen. Neem nu contact op om te zien wat ik voor jou kan doen.